1 sierpnia, dzień wyjątkowy.

W dniu 1 sierpnia 1944 roku o godz.17.00 wybuchło POWSTANIE WARSZAWSKIE.

POWSTANIE WARSZAWSKIE to 63 dni heroicznej walki Warszawiaków i Polaków z okupantem.
Walki, która nigdy nie zostanie przez nas zapomniana.

Godzina 17.00, Godzina W… przystańmy na minutę i oddajmy cześć Tym, którzy na to zasłużyli.

PAMIĘTAMY