Zawodnicy biorący udział w  CAMPach organizowanych przez Akademię powinni być wyposażeni w zestaw codziennego użytku zawierający poniższy asortyment.

Cena zestawu – 150,00 PLN.