Wszyscy zawodnicy Akademii zobowiązani są do posiadania lub wykupienia ubezpieczenia NNW , które obejmuje wyczynowe uprawianie sportu. Poniżej informacja o Zakresie Ubezpieczenia. Plik zapisany jest w formacie PDF.


 Warunki ubezpieczenia NNW Generali:

 – suma ubezpieczenia 10 000 zł – składka 48,00 zł/rok/osoba.
Ubezpieczenie Generali obejmuje zawodnika podczas treningów, zawodów, zgrupowań w ramach zajęć klubowych oraz podczas drogi na zajęcia i w czasie drogi powrotnej.

Uwaga:  przy dokonywaniu opłaty za ubezpieczenie koniecznie należy podać imię i nazwisko zawodnika.

Wpłat dokonujemy na poniższy numer konta:

ACADEMY REAL FOOTBALL TEAM
ul. Bruzdowa 108A/7
02-991 Warszawa
NR KONTA:  53 1950 0001 2006 0027 3138 0002