Opieramy się na programie szkolenia dzieci i młodzieży zgodnie z wytycznymi UEFA. Pracujemy według holenderskiej metodologii nauczania.Szkolimy zawodników już w wieku 6 lat do momentu osiągnięcia wieku juniora starszego tj. 18 lat.

Nauczamy naszych adeptów techniki użytkowej, inteligencji piłkarskiej oraz zasad ustawienia i taktyki. Cechuje nas indywidualne podejście do każdego ucznia. Rozwój techniki użytkowej zawodnika, poprawa koordynacji, motoryka oraz inteligencja piłkarska to elementy, na których głównie skupiamy swoją uwagę. Chcemy również ukształtować prawidłowe podejście do treningu piłkarskiego i meczu. Najważniejsza jest radość z grania w piłkę nożną, co przekłada się na motywację i chęci do treningów.

Każdy okres szkolenia ma zapewnić rozwój umiejętności piłkarskich i związaną z tym wiarą w siebie, która procentować będzie w przyszłości. Poprzez prawidłowe nauczanie budujemy kreatywność naszych zawodników. W piłce nożnej każda sytuacja ma wiele rozwiązań co uczy dzieci samodzielnego podejmowania decyzji i związanej z tym odpowiedzialności na boisku.

Program szkolenia Akademii przewiduje treningi z podziałem na grupy 12-14-16 osobowe i kategorie wiekowe. Akademia oprócz szkolenia zakłada sobie jako cel współpracę z klubami w kraju i za granicą oraz promocję zawodników.

W ramach szkolenia planowane są różne etapy rozgrywek :

  • Małe gry wewnętrzne

  • Mecze kontrolne/wewnętrzne – wprowadzanie założeń ustawienia

  • Mecze sparingowe – wprowadzanie i realizacja założeń ustawienia

  • Rozgrywki ligowe – nauka i realizacja opracowanego systemu szkoleniowego/realizacja założeń ustawienia/taktyka

 

Dodatkowo atut to prowadzone szkolenie indywidualne zawodników, które ma na celu poprawę danych elementów oraz eliminację mankamentów zawodnika. Dla zawodników spoza Akademii to też możliwość wyeliminowania braków poprzez popełniane wcześniej błędy szkoleniowe.

Nadrzędnym celem szkolenia w Akademii jest rozwój indywidualny zawodników, nie wygrana za wszelką cenę w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych nie mająca znaczenia w przyszłości przy wejściu w dorosły futbol.

Oprócz szkolenia piłkarskiego celem Akademii jest wychowanie młodych ludzi poprzez sport. Zawodników, którzy przestrzegać mają zasad wzajemnego szacunku, szacunku do przeciwnika, do klubu, miejsca, z którego się wywodzą oraz tolerancji do innych osób. Zasad, które pomogą funkcjonować w dorosłym życiu, przy wykorzystaniu wzorców wyniesionych z lat młodzieńczych. Sport szczególnie u młodego człowieka to olbrzymia nauka dająca dużo pozytywnych wytycznych i wzorców na kolejne lata życia. Piłka nożna to nauka zasad przynależności i współdziałania w grupie, tworzenia wspierającego się kolektywu – THE TEAM.

Wizyty w takich klubach jak FC BASEL, CONCORDIA BASEL , FORTUNA DUESSELDORF, VFL WOLFSBURG czy TWENTE ENSCHEDEE nakreśliły nam standardy oraz wytyczne co do jakości funkcjonowania Akademii. Charakterystyka naszej pracy zawsze wyróżnia się profesjonalizmem, bardzo dużym porządkiem organizacyjnym, dbałością o każdy szczegół w codziennej działalności. Każdy nawet najdrobniejszy element funkcjonowania Akademii jest traktowany jako priorytet.