REAL Academy prowadzi również treningi bramkarskie.
Trening bramkarski pozwoli uczniom chcącym kształcić się w tym kierunku na rozwój umiejętności gry na tej pozycji.

Aby zostać kompletnym bramkarzem należy wyćwiczyć zarówno atrybuty techniczne jak i psychiczne. Do walorów technicznych, cechujących dobrego bramkarza zalicza się chwytanie, grę w powietrzu, umiejętność gry jeden na jeden, grę na przedpolu i refleks.

Oprócz umiejętności technicznych niezwykle ważną rolę odgrywają atrybuty psychiczne, zdobywane wraz z wiekiem i zależne w dużej mierze od częstotliwości gry.

Do tych walorów należą:

• zdolność do podejmowania właściwych decyzji

• koncentracja

• opanowanie

• ustawianie się

• gra nogami

Bardzo ważnym aspektem u bramkarzy jest zwinność.

Wszystkie zainteresowane osoby w celu ustalenia harmonogramu oraz pakietu cenowego zapraszamy do kontaktu pod adresem: info@realft.pl