1.OPŁATA WPISOWA.

W terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia oficjalnego zapisu do Akademii Opiekun zobowiązany jest wnieść opłatę wpisową. Wysokość opłaty wpisowej wynosi: 390 PLN.

Po uiszczeniu opłaty wpisowej Akademia w ciągu 21 dni wyposaża Zawodnika w podstawowy sprzęt treningowy.

W każdej chwili zawodnik Akademii może dokupić poszczególne elementy sprzętu treningowego. Wykaz sprzętu znajduje się w zakładce SKLEP AKADEMII.

2. SKŁADKA CZŁONKOWSKA.

Akademia jest szkołą prywatną. Obowiązująca miesięczna składka członkowska płatna jest do 5-go każdego miesiąca.Składka członkowska jest opłatą za członkostwo w Akademii, nie jest to opłata za ilość treningów w miesiącu.
Wysokość opłaty członkowskiej zależna jest od grupy treningowej, do której należy zawodnik.

Treningi prowadzone są przez cały rok z wykluczeniem przerw świątecznych, terminów odbywających się obozów oraz innych terminów ustalonych przez Zarząd Akademii. W lipcu i sierpniu obowiązuje osobny harmonogram treningowy. 

– ilości treningów oraz nieobecność na zajęciach treningowych nie mają wpływu na wysokość składki członkowskiej.
– w okresie wakacyjnym oraz w ferie zimowe dodatkowo dla zawodników Akademii organizowane są CAMPy piłkarskie.
– opłata członkowska nie obejmuje kosztów udziału zawodnika w CAMPach, turniejach oraz rozgrywkach. Wysokość opłaty za CAMPy, turnieje lub rozgrywki ustalana jest osobno.

Comiesięczna opłata za udział w treningach od osób objętych dofinansowaniem ze środków m.st. Warszawy wynosi 100 PLN.

 

3. CZŁONKOWSKA OPŁATA ZIMOWA.

W sezonie zimowym każdego zawodnika obowiązuje jednorazowa opłata, która w całości przeznaczona jest na wynajem obiektów treningowych w okresie zimowym. Wysokość opłaty w sezonie 2023/24 wynosi 150 PLN/zawodnik.
Wpłatę uiszczamy tytułem: imię i nazwisko zawodnika – opłata członkowska zima.

Wpłat dokonujemy przelewem lub gotówką w biurze Akademii.
Numer rachunku do przelewów:

REAL ACADEMY
ul. Bruzdowa 108A/7
02-991 Warszawa
53 1950 0001 2006 0027 3138 0002

Wpłaty tytułujemy:
imię i nazwisko zawodnika, rok urodzenia, składka członkowska /miesiąc – lub wpłata za sprzęt sportowy

przykład:
Jan Kowalski, rocznik 2008,składka członkowska/wrzesień 2018
Jan Kowalski, rocznik 2008,
sprzęt sportowy.

Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.a/