Oświadczam, iż zapoznałem/am się Reagulaminem Akademii, akceptuję go i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.

    Oświadczam, iż znany mi jest stan zdrowia zgłaszanego dziecka, nie ma ono przeciwwskazań do uprawiania sportu, udziału w CAMPie oraz uczestniczenia we wszelkich zajęciach organizowanych przez ACADEMY Real Football Team.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez ARFT (zdjęcia zawodników, video z treningów itp).

    Oświadczam, iż zapisuję dziecko na CAMP organizowany przez ACADEMY Real Football Team.