Wszyscy zawodnicy REAL Academy powinni posiadać aktualne orzeczenie lekarza medycyny sportu zezwalające na uprawianie sportu – piłka nożna. W tym celu należy wykonać badania krwi i moczu. Z wynikami udajemy się do lekarza medycyny sportowej, który wykonuje badanie EKG i wydaje orzeczenie.

Po wykonaniu badań otrzymane od lekarza medycyny sportowej orzeczenie (oryginał) dostarczamy do biura Akademii.

1. Badania wykonujemy we własnym zakresie, co 6 miesięcy.

Badania w ramach skierowania z NFZ wykonać można w COMS Warszawa
ul. Żwirki i Wigury 63A, Warszawa 02-091
budynek Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
POZIOM – 1.F

Rejestracja pacjentów:
Tel. 22  317  99 00
22 280 97 75 

https://www.coms.pl/kontakt

2. Badania indywidualnie w przychodni prywatnej oferującej ten zakres badań.