Procedura zapisu do Akademii:

1. Wysłanie poniżej umieszczonego formularza zgłoszeniowego.
2. Otrzymanie e-mailem zaproszenia na pierwszy darmowy trening próbny.
3. Udział w treningu próbnym w wyznaczonych terminie.
4. Podjęcie przez Trenera decyzji odnośnie przyjęcia do Akademii i przydziału do GRUPY.
5. Uiszczenie opłaty wpisowej.
6. Dostarczenie na kolejny trening podpisanych dokumentów rejestracyjnych Akademii.
7. Po zrealizowaniu pkt. 5 i 6 przystąpienie do szkolenia .

Zapraszamy do wysyłania zgłoszeń!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY AKADEMIA

Polityka danych osobowych