Wszyscy zawodnicy Akademii zobowiązani są do posiadania lub wykupienia ubezpieczenia NNW , które obejmuje wyczynowe uprawianie sportu. Poniżej informacja o Zakresie Ubezpieczenia. Plik zapisany jest w formacie PDF.

Warunki ubezpieczenia: 
– suma ubezpieczenia 10 000 PLN – składka 72,00 PLN/rok/osoba.

Zakres pełny – następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas uprawiania sportu w ramach przynależności do Klubu (zajęcia, zawody sportowe/rozgrywki, treningi), podczas drogi do i z miejsca uprawiania sportu w ramach przynależności do Klubu (zajęcia, zawody sportowe/rozgrywki, treningi) oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa).

Uwaga: przy dokonywaniu opłaty za ubezpieczenie koniecznie należy podać imię i nazwisko zawodnika.

Wpłat dokonujemy na poniższy numer konta:

REAL ACADEMY
ul. Bruzdowa 108A/7
02-991 Warszawa
NR KONTA:  53 1950 0001 2006 0027 3138 0002