Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku następują zmiany w Regulaminie Akademii.

Regulamin Akademii w nowym brzmieniu znajduje się w zakładce DLA RODZICÓW/REGULAMIN AKADEMII.

Prosimy o zapoznanie się.